Y SĨ YHCT

BÙI THỊ KIM CƯƠNG
(ENDI)

Kinh nghiệp làm việc : 10 năm
* Chuyên môn:
– HLV Yoga
– Trị Liệu Viên Phục Hồi Cơ Thể
– Trị Liệu Viên Phục Hồi Da
– Trị Liệu Viên Phục Hồi Tóc
– Trị Liệu Viên Xoa Bóp Bấm Huyệt.

TRẦN TÚ MI
YUMIE

Kinh nghiệp làm việc : 10 năm
* Chuyên môn:
– HLV Yoga
– Trị Liệu Viên Phục Hồi Cơ Thể
– Trị Liệu Viên Phục Hồi Da
– Trị Liệu Viên Phục Hồi Tóc
– Trị Liệu Viên Xoa Bóp Bấm Huyệt.